18. 2. 2007

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Novým vydavateľom týždenníka Domino efekt sa stala nezisková organizácia Fons Domino a nakladateľom Bratislava Media House, ktorý má na starosti redakčnú a výrobnú stránku novín. Predsedom predstavenstva je Roman Filistein , známy aj z predvolebnej bicyklovej kampane Mikuláša Dzurindu v roku 1998. Ako uviedol výkonný riaditeľ Fons Domino František Stano, neziskovka od predchádzajúceho vydavateľa Domino press prevzala iba značku a upozornil, že žiadne záväzky a pohľadávky neprevzala. Podľa jeho slov nový vydavateľ chce Dominu efekt vrátiť jeho pôvodnú vážnosť. „Hlavným cieľom je dať priestor slobode náhľadu bez vplyvu akýchkoľvek záujmových skupín,“ uviedol Stano. Tematickým ťažiskom časopisu, ktorý sa objavil v novom časopiseckom formáte, bude domáca politická a ekonomická scéna. Podľa Stana snahou je priniesť aj viacej pohľadov na vzťahy Slovenska a Európskej únie a ako členstvo v EÚ môže ovplyvňovať život občanov Slovenska. Týždenník bude publikovať aj názory v oblasti kultúry a celej spoločnosti v tom najširšom slova zmysle. Inak bude zaujímavé sledovať vývoj tohto časopisu aj vzhľadom na fakty, že Roman Filistein,bol evodovaný pod reg. č. 30833, krycie meno BIOLOG ako Tajný spolupracovník ŠTB. Neskôr sa stal dokonca agentom centrály II. správy ŠtB .Riadiace orgány si ho museli nielen vysoko ceniť, ale mať s ním aj ďalekosiahle plány. Preto neprekvapilo, že pracoval ako poradca premiéra pre vnútornú bezpečnosť a spolu s Branislavom Oravom sa stretávali s predstaviteľmi firiem, ktoré mali záujem o licenciu na mobilnú sieť GSM 1800. Potom sa opäť v auguste 2003 prevalil škandál okolo bratislavského letiska, ktoré sa pokúšala ovládnuť istá vplyvná skupina poslancov z SDKÚ v Bratislavskom samosprávnom kraji okolo Romana Filisteina. Už vtedy sa totiž objavili úvahy o záujme viedenského letiska kúpiť bratislavské letisko, čo by pre slovenskú stranu bolo nevýhodné.