25. 4. 2007

Ella paso por la escuela pero la escuela no paso por ella

Ella paso por la escuela
pero la escuela no paso por ella
Denník Plus jeden deň opäť dokázal, čoho všetkého je bulvárna tlač schopná. V snahe upútať čitateľov, zvýšiť predajnosť svojho periodika, a tým aj finančný zisk, zašiel však tentoraz priďaleko. V článku "Milovník slávy" sa "pozastavuje" nad tým, že pri otvorení prvého európskeho závodu kórejskej automobilky Kia v Tepličke nad Váhom premiér Robert Fico použil na slávnostne prestrihnutie pásky biele rukavičky a "zlaté" nožnice. Vraj koľká pompéznosť. Autorka článku však musí byť na jedno oko slepá a na druhé nevidí. Inak by totiž postrehla, že biele rukavičky a nožnice mali v rukách aj ostatní aktéri tejto slávnostnosti, vrátane predstaviteľov automobilky Kia. Taktiež by pochopila, že je to súčasť precíznej prípravy slávnosti zo strany kórejského investora. Súdnemu čitateľovi naozaj zostáva pri tvrdení autorky článku rozum stáť. Alebo, že by išlo o zámer? Nebolo by to totiž po prvý raz, kedy sa tento bulvárny denník účelovým narábaním s faktami, slovnými hračkami a nepodloženými tvrdeniami snažil dávať udalostiam a ich aktérom iný význam, aký majú a manipulovať tak s verejnou mienkou. Nad takýmto konaním sme nútení vyjadriť poľutovanie, pretože nemá nič spoločné s cieľom vecne a korektne informovať čitateľov, a teda nie je dobrou službou pre spoločnosť a úroveň verejnej diskusie ako takej, ale práve naopak.
Silvia Glendová, hovorkyňa predsedu vlády SR
S poľutovaním a znepokojením musíme konštatovať, že to, čo vo svojom dnešnom vydaní predviedol denník SME, možno označiť ako hrubé porušenie elementárnych pravidiel žurnalistiky. V článku s názvom "Ficovi radí aj Šlouf", ktorým denník SME vyplnil pol redakčnej strany, autori v titulku článku uvádzajú tvrdenie, ktoré sa evidentne nezakladá na pravde. Rozpor tvrdenia titulku so skutočným stavom dokazuje aj samotné vyjadrenie M. Šloufa v rozhovore, v ktorom na otázku: "Ste poradcom Smeru a Fica?" tento odpovedá: "Nie". Napriek tejto jasnej a jednoznačnej odpovedi denník svoje tvrdenie o poradcovskom vzťahu M. Šloufa k predsedovi vlády SR vyvodzuje z tvrdenia M. Šloufa, že predsedu vlády SR pozná niekoľko rokov. Každému človeku s aspoň polovicou zdravého rozumu však musí byť zrejmé, že označovať akúkoľvek osobu, ktorá sa pozná s predsedom vlády, za jeho poradcu, je nonsens, ktorý môže byť v prípade seriózneho denníka len zlým vtipom. Napriek skutočnému stavu a napriek vyjadreniam samotného M. Šloufa teda denník vo svojom obšírnom materiáli vytvára obraz úzkej spolupráce predsedu vlády s p. Šloufom. V tomto zmysle je celý materiál a komentár na poslednej strane denníka starostlivo postavený tak, aby vznikal dojem o strane SMER sociálna demokracia a predsedovi vlády, ktorí sa a obklopujú až kriminálnymi živlami. Čo je tvrdenie, na ktoré evidentne neexistuje ani najmenší reálny základ a ktoré by si žiadny seriózny mienkotvorný denník, bez existencie reálnych podkladov, vo vlastnom záujme nedovolil uverejniť. V tomto smere nie je náhodou, že autori článkov sa neunúvali osloviť s otázkami k danej téme predsedu vlády, či už priamo alebo cez jeho hovorkyňu a dať tak priestor na reakciu tej osobe, ktorej sa článok venoval. Toto porušenie elementárnych žurnalistických pravidiel len dokazuje, že zo strany denníka SME v tomto prípade nešlo o cieľ vecne informovať svojho čitateľa, ale o ďalší diel pokračujúcej kampane voči predsedovi vlády SR a strane SMER sociálna demokracia. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že kritiku vlády zo strany médií považujeme za štandardný prvok demokratickej kultúry krajiny. Vecná kritika, zakladajúca sa na reálnych skutočnostiach, predstavuje pre vládu zrkadlo, ktoré je pre dobré vládnutie potrebné. Čo však vnímame so znepokojením, je neustále silnejúca snaha redakcie denníka SME a niektorých ďalších médií za každú cenu škandalizovať a vykresľovať vládu SR v čo najnegatívnejšom svetle. Takáto aktivita, ktorá je spojená s porušovaním základných pravidiel etiky a žurnalistickej profesionality, v konečnom dôsledku škodí verejnej diskusii krajiny ako celku, a preto nad ňou musíme vyjadriť naše poľutovanie a znepokojenie.

Silvia Glendová, hovorkyňa predsedu vlády SR