23. 4. 2007

STV NEWS

STV NEWS
Dňa 23. apríla 2007 bola do funkcie riaditeľky TŠ STV v Banskej Bystrici menovaná Marta Gajdošíková. Vyštudovala žurnalistiku, 25 rokov pôsobila v Slovenskej televízii na rôznych redaktorských, dramaturgických, moderátorských i riadiacich pozíciách. Posledné dva roky pracovala v Slovenskom rozhlase ako redaktorka a moderátorka Rádia Regina.