26. 4. 2007

SLOVAK MEDIA NEWS-opäť nové začiatky

SLOVAK MEDIA NEWS-
opäť nové začiatky
Ministerstvo kultúry odporúča pripraviť projekt výstavby spoločnej budovy Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu a prípadne aj Tlačovej agentúry vrátane návrhu na využitie ich súčasných budov na financovanie tohto projektu. "Výstavba nového komplexu ako impulz pre ´Nový začiatok´ verejnoprávnych médií v zmysle európskych očakávaní a národno-štátnych záujmov bude významným príspevkom Slovenska ku konkurencieschopnosti Európy," píše MK SR v návrhu optimalizácie infraštruktúry verejnoprávnych vysielateľov v podmienkach digitalizácie, ktorý dalo rezortom na pripomienkové konanie. V digitalizácii vidí šancu zmeniť STV tak, aby sa s ňou divák stotožnil a aby reprezentovala Slovensko v Európe. "STV, SRo (TASR) a ich manažmenty by mali mať ambíciu stať sa inštitúciami, cez ktoré sa občania, bez rozdielu ich politickej orientácie, identifikujú so Slovenskom. Pokiaľ sa im to doposiaľ nepodarilo, navrhovaný projekt na to ponúka vhodnú príležitosť," uvádza MK SR.

Nový začiatok

Už konečne prichádza nový začiatok, chystá sa rýchly udalostí tok. Prvý máj bude náš deň, akoby sa čarovným prútikom mávlo: k lepšiemu sa meň! Slovensko bude čoskoro patriť do Európskej únie, dnes o tejto udalosti aj malé dieťa vie. Náš štát bude stále Slovensko, tak pusťme sa do práce rezko. Po ťažkých chvíľach bude lepšie a lepšie, starosti hneď budú menšie. O pár rokov bude nám hej, no tak šťastie, len sa lej! Tešme sa všetci spolu, už máme svoju rolu. Takto silnejší budeme hneď, do veľkých výšok Slovensko leť. Miroslava Čembová 7.A