9. 5. 2007

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia odmieta návrh ministerstva kultúry, aby obyvatelia Slovenska platili koncesionárske poplatky štvrťročne. Jej vedenie o tom dnes hovorilo s Radou STV. V súčasnosti sa koncesie platia raz mesačne. Zmenu chce zaviesť ministerstvo v návrhu zákona o poplatkoch. K pripomienke STV sa vyjadrí po skončení pripomienkového konania po 21. máji. "Pre nás je kľúčové a rozhodujúce, aby bola zachovaná mesačná platba televízneho poplatku," povedal dnes novinárom riaditeľ strategického rozvoja STV Nikolaj Savický. Zavedenie štvrťročnej platby by podľa neho malo veľký dopad na koncesionárov. "Keď si premietnete poplatok pre nízkopríjmovú rodinu, 140 korún za obe médiá, je to niečo iné ako zaplatiť 420 korún raz za štvrťrok," vysvetlil Savický. Slováci platia v súčasnosti 100-korunový poplatok za televíziu a 40-korunový za rozhlas."Štvrťročný výber poplatkov je pre verejnoprávne médiá ekonomicky výhodnejší," uviedol hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár. Podľa návrhu zákona, ktorý by mal začať platiť od 1. marca 2008, by koncesionári platili spoločný 140 korunový poplatok pre STV a Slovenský rozhlas raz za tri mesiace. Návrh zavádza tiež možnosť zaplatiť poplatok vopred za kalendárny polrok alebo rok.Stanovisko vedenia televízie dnes podporila aj Rada STV. Riaditeľa Radima Hrehu požiadala, aby do zákona navrhol doplniť možnosť mesačnej platby. Rada tiež chce, aby riaditeľ presadil navyšovanie poplatku podľa vývoja inflácie. Členovia rady sa tiež zhodli na tom, že treba zmeniť navrhnutý koeficient rozdeľovania poplatku pre televíziu a rozhlas. Ministerstvo chce 140-korunový poplatok deliť v pomere 65 percent pre STV a zvyšok pre rozhlas. "Doteraz ma žiaden materiál nepresvedčil, že by to percento malo byť zmenené. Doteraz to bolo 71 percent v prospech STV," povedal predseda Rady STV Bohumír Bobocký. STV a SRo už uspeli s pripomienkou k návrhu zákona, keď protestovali proti tomu, aby poplatky vyberal nový štátny úrad. Najnovšie ich má vyberať obchodná spoločnosť televízie a rozhlasu. Hlavným cieľom nového návrhu zákona o poplatkoch je, aby ich platila každá domácnosť, firma, či inštitúcia. V súčasnosti je možné vyhnúť sa plateniu, hoci rádio vlastní každá domácnosť a televízny prijímač asi 98 percent domácností. Podľa údajov Štatistického úradu je na Slovensku 1,9 milióna domácností. Poplatky však platí 1,26 miliónov z nich. Po odrátaní tých, čo vlastnia viac domov, či bytov, počet neplatičov predstavuje asi 425.000 domácností