7. 5. 2007

Svätý Florián úrodu nám chráň

Svätý Florián úrodu nám chráň

Markíza – 29,7 %

Jednotka - 15, 7 %

Dvojka - 16, 0 %

TV JOJ – 14,0 %

TA 3 - 1,2 %

Zdroj: PMT/TNS SK