6. 6. 2007

Hovorcovia budú snemovať

Hovorcovia budú snemovať
Valné zhromaždenie Asociácie hovorcov Slovenska (AHS) sa od 8. do 9. júna uskutoční v Trenčianskych Tepliciach. Hovorcovia Slovenska prerokujú uplatňovanie sankčného mechanizmu k už existujúcemu etickému kódexu a zvolia novú Radu AHS. Asociácia vznikla v roku 2005 ako profesijné združenie ľudí na pozícii hovorca, hovorkyňa. Jej cieľom je združovať všetkých pracovníkov tejto profesie na Slovensku a vzájomnou komunikáciou napomáhať k štandardizácii a profesionalizácii tohto povolania v spoločnosti.