3. 6. 2007

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Poslanec KDH Pavol Minárik je presvedčený, že navyšovanie príjmov Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu zo štátneho rozpočtu, ako to navrhuje ministerstvo kultúry, ohrozuje ich nezávislosť od politickej moci. "To nie je cesta k nezávislosti verejnoprávnych médií," skonštatoval v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Tieto médiá by mali byť naďalej financované z koncesionárskych poplatkov. Zabráni sa tak neefektívnemu plytvaniu peňazí, pretože pri platení zo štátneho rozpočtu sú tieto inštitúcie schopné spotrebovať akýkoľvek objem finančných prostriedkov. Minárik nepovažuje zmluvu medzi štátom a médiami za štandardnú, pretože zmluvné strany nie sú rovnocenné. Súhlasí však s návrhom koalície, aby koncesionárske poplatky platili všetci odberatelia elektrickej energie. "Smerujeme k oveľa vyššej spravodlivosti ako dnes.". Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Rafaela Rafaja je povinnosťou štátu finančne zabezpečiť prevádzkovanie služieb, ktoré týmto médiám uložil v zákone. Zmluvu medzi štátom a verejnoprávnymi médiami považuje za optimálny model na prefinancovanie konkrétnych úloh. "Každá zmluva je transparentná, je kontrolovateľná, je pod verejnou, pod odbornou kontrolou a bude mať určite presne zadefinované cieľové požiadavky na skvalitnenie a na výrobu konkrétnych programov," povedal.