5. 6. 2007

SLOVAK MEDIA LAW GOOD NEWS

SLOVAK MEDIA LAW GOOD NEWS
Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 30. zasadnutí pod vedením svojej podpredsedníčky Anny Vittekovej. Druhým bodom rokovania bol návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej, Zdenky Kramplovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Legislatívna rada vlády SR po prerokovaní tohto návrhu odporučila vláde vysloviť nesúhlas s uvedeným návrhom zákona.