11. 2. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Spoločnosť UPC Broadband Slovakia na dnešnej tlačovej konferencii predstavila novú firemnú víziu a identitu značky zhmotnenú v slogane „Jednoducho pre každého.“ Nová vízia a identita podľa spoločnosti odráža vývoj, ktorým prešla v plynulých rokoch, a vyjadruje nový spôsob uvažovania v UPC: poskytovanie služieb digitálnej komunikácie s jednoduchosťou a ľudským dotykom. Za účelom vizualizácie tohto nového spôsobu myslenia uvádza spoločnosť UPC novú zvučku a nové logo predstavujúce „kvet“. Nová vízia a stratégia UPC našla svoju vizualizáciu v kvete ako v symbole prísľubu digitálneho sveta, bráne k všetkým prekvapujúcim a vzrušujúcim zážitkom, ktoré môže UPC svojim zákazníkom ponúknuť. Slovne je táto myšlienka vyjadrená heslom „Jednoducho pre každého“ (Simply for Everyone). „Nová vízia je výsledkom zmien, ktorými spoločnosť UPC prechádza v uplynulých rokoch ako na medzinárodnej scéne, tak aj na Slovensku“, hovorí Martin Maťašeje, generálny riaditeľ UPC a dodáva: „Táto zmena značky (rebranding) však nespočíva len v zmene loga, predstavuje predovšetkým nový spôsob nášho fungovania. Svet sa mení veľmi rýchlo a nové technológie poskytujú nielen stále väčší výber a nové možnosti, ale spôsobujú i nárast objemu neprehľadných informácií a ich zložitosť. My chceme do budúcna zbaviť našich zákazníkov práve obáv z komplikovanej modernej technológie. Prostredníctvom jednoduchých riešení a ľudského prístupu chceme pre našich zákazníkov v tomto úžasnom digitálnom svete vytvoriť miesto pre každého, bez ohľadu na jeho znalosti či zručnosti. Aby sme tento cieľ dosiahli, budeme do všetkého čo robíme vnášať jednoduchosť a ľudský dotyk,“ dodal Martin Maťašeje. Spoločnosť UPC chce znížiť bariéru v prístupe k digitálnym službám pomocou nových a ľahko použiteľných služieb a produktov. S týmto cieľom zjednodušuje portfólio služieb internetu chello a to zo súčasných 7 služieb (chello free, easy, light, classic, extreme, professional a platinum) na 3 služby s ľahko zapamätateľným názvom: chello small, chello medium a chello large. Spoločnosť UPC uviedla vlani digitálnu káblovú televíziu pod názvom UPC Digital táto služba ponúka takmer 80 TV programov, z toho asi 40 v slovenskom a/alebo českom jazyku.