15. 4. 2008

Otvorený list generálnemu riaditeľovi TV Markíza Václavovi Mikovi

Otvorený list generálnemu riaditeľovi TV Markíza Václavovi Mikovi

Vážený pán Mika, vo včerajšom večernom spravodajstve TV Markíza zaznela hlavná správa relácie o predsedovi Slovenskej národnej strany Jánovi Slotovi, pri ktorej vychádzal redaktor Gábor Grendel z dokumentov ŠtB a v ktorej obviňuje predsedu Slovenskej národnej strany Jána Slotu zo spáchania trestného činu. Spisy ŠtB pritom ani jeden zo súdov neuznal ako dôkaz, pretože nie sú vôbec hodnoverné a nezakladajú sa na objektívnych skutočnostiach. Dokazujú to súdne procesy aj v susedných Čechách. Ak by boli informácie pravdivé, vtedajšia moc by si určite nenechala príležitosť Jána Slotu potrestať. Preto predseda Slovenskej národnej strany Ján Slota vníma tento príspevok ako ďalší z útokov spomenutého redaktora na jeho osobu, ktorý TV Markíza (ale i niektoré ďalšie médiá) účelovo využíva vždy, keď jej dochádzajú spravodajské témy, prípadne na prekrývanie aktuálnych tém okolo rozpadu opozície, ktoré v spravodajstve príliš prezentovať nechce. Je priam zarážajúce, že TV Markíza, ktorá si zakladá na serióznosti a pravdivosti svojho spravodajstva, zrazu považuje za dôveryhodné spisy ŠtB, a to podľa toho, ako jej to vyhovuje. Zrazu sú dôveryhodní udavači a príslušníci ŠtB, ktorí dnes už nemôžu prejsť previerkou Národného bezpečnostného úradu. Ján Slota sa pritom nikdy netajil averziou k bývalému režimu a jeho prisluhovačom. Vyzývam Vás, aby ste v dnešnom vydaní Televíznych novín rovnakou formou – formou hlavnej správy večera zverejnili opravu a ospravedlnenie predsedovi SNS Jánovi Slotovi za ohováranie, za poškodzovanie dobrého mena, alebo aby ste dnes doložili včera prezentovanú správu právoplatným rozsudkom, ktorý potvrdzuje, že by sa mal Ján Slota zúčastniť na skutku, ktorý ste účelovo a tendenčne podsunuli verejnosti. V opačnom prípade dokazujete, že ide iba o účelovú mediálnu objednávku poškodenia dobrého mena Jána Slotu. Keďže žiaden takýto rozsudok súdu neexistuje, očakávam okamžité ospravedlnenie. Ján Slota bude v prípade neospravedlnenia tvrdo brániť svoje meno i česť na nezávislom súde a vyvodí tak dôsledky z kampane poškodzovania jeho mena voči každému médiu, ktoré sa na nej podieľalo a podieľa. Takýmto spôsobom budeme odteraz razantne riešiť akúkoľvek zavádzajúcu informáciu či nezmysel, ktorý sa bude snažiť šíriť o našich predstaviteľoch aj TV Markíza. Pán riaditeľ, Slovenská národná strana si uvedomuje, že každý novinár má iné meno, iné svedomie, inú mieru inteligencie, no ubezpečujem Vás, že aj SNS má istú hranicu tolerancie nevedomosti až hlúposti či účelového konania zástupcov médií a že SNS určite nedovolí, aby niekto poškodzoval meno jej vedúcich predstaviteľov a hodnoty, ktoré vyznáva. Vyzývam Vás, aby ste skončili hru Vašej televízie na profesionálov a konečne sa k profesionalite aspoň o krok priblížili napríklad tak, že upozorníte nielen menovaného redaktora, ale aj ďalších menej zdatných vo Vašom tíme, aby pracovali s informáciami opatrnejšie a zapamätali si, že ak nemáte súdnym rozhodnutím doložený akýkoľvek skutok, dokonca trestný čin, ktorý údajne niekto spáchal a z ktorého sa ho snažíte obviniť, túto informáciu nemôžete podsúvať verejnosti ako správu. Predseda SNS Ján Slota môže s čistým svedomím a jednoznačne vyhlásiť, že uvedené informácie – tak ako informácie, ktoré ste podsunuli divákom ako hlavnú správu večera dňa 19.3.2008 o jeho údajnom vykrádaní áut v Rakúsku - nie sú pravdivé, na údajnom skutku, ktorý TV Markíza vytiahla zo spisu ŠtB, sa Ján Slota nepodieľal. Ak by to tak totiž bolo, v období socializmu by sa nemohlo stať, že by za takýto skutok nebol potrestaný a odsúdený. Vnímajte to zároveň ako všetko, čo k Vami rozprúdenej kampani voči jeho osobe môže predseda SNS Ján Slota dodať a viac sa k tejto téme plnej nezmyslov a falošných obvinení vyjadrovať v médiách nebude. Takisto Vás po tejto skúsenosti žiadam, v prípade, že bude TV Markíza potrebovať akékoľvek stanovisko do televízneho spravodajstva od našich predstaviteľov, žiadam Vás, aby ste netelefonovali pánovi predsedovi, ale zaslali nám písomnú žiadosť a písomne Markíze aj odpovieme. Za pochopenie Vám ďakujem, Jana Benková tlačová tajomníčka SNS