14. 4. 2008

Vyhlásenie k faktom zverejneným v reportáži TA3

Vyhlásenie k faktom zverejneným v reportáži TA3
Na základe reportáže, ktorú odvysielala televízia TA 3 v piatok 11.4.2008 v hlavných správach pod názvom "Niekto sa vydáva za piešťanských poslancov" sa na mňa obrátil značný počet akcionárov spoločnosti Vadium Group a.s. ( len v nedeľu 42 telefonátov) ako bývalého majoritného akcionára Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany (SLKP). Som šokovaný zo situácie, v ktorej sa SLKP ocitli, čo potvrdzujú vyhlásenia primátora mesta Piešťany i následné vyjadrenia, ktoré v reportáži odzneli. Aj v tejto súvislosti ma mrzí, že som nevydržal enormný psychický a fyzický nátlak, ktorý bol na mňa a moju rodinu vyvíjaný, takže som bol v roku 1999 donútený akcie SLKP vrátiť. Aj touto cestou by som sa chcel ospravedlniť 2000 akcionárom - zamestnancom Piešťanských kúpeľov a kúpeľov Smrdáky, že som tomuto vydieraniu, prenasledovaniu a kriminalizácii mojej osoby podľahol, a tým zamestnanci stratili významný podiel na ich podniku. Mrzí ma to o to viac, že prostredníctvom faktov, ktoré obsahovala reportáž TA 3, som zistil, že hospodárska a obchodná politika v SLKP je v príkrom rozpore s oprávnenými záujmami tých, ktorí dlhé roky budovali ich dobré meno na svetovom trhu.
Viedeň- 14.4.2008, Ing. Karol Martinka
Foto : SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o