27. 8. 2008

STV NEWS

STV NEWS
Vieru Okatú na poste šéfproducenta športu vystriedala v STV Katarína Mičianová zo Zvolena . Pracovala v archíve ministerstva vnútra . Na TU Zvolen ukončila štúdium Podnikový manažment diplomovou prácou Inovačný projekt zavedenia služby "Platba kreditnou kartou" v Reštaurácii Charlie vo Zvolene.
Dňom 1. júla 2008 sa vedúcim Redakcie internetu, teletextu a nových médií (17 600) stal PhDr. Jaromír VYBÍRAL; V roku 1994 pôsobil ako podpredseda Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie.
Podľa informácií mimo televízie mala STV údajne vypovedať zmluvu s tlačovou kanceláriou SITA k 1. augustu 2008, napriek tomu, že ju v apríli STV predĺžila.

Principiálnosti programovej riaditeľky Petronely Kolevskej vďačí seriál Obchod so šťastím predídeniu veľkého programového problému. Kolégium riaditeľa totiž na podnet niektorých členov žiadalo , aby sa zvážilo zaradenie nového seriálu „Obchod so šťastím“ v rámci hlavného vysielacieho času (prime time). Generálneho riaditeľ tvrdil, že pri zaraďovaní programov do vysielacej štruktúry STV 1 a STV 2 treba vychádzať predovšetkým zo záujmov STV a nie sa prispôsobovať komerčným televíziám; preto navrhnutý čas pre nový seriál nie je dobrý a zároveň ocenil živú diskusiu k návrhu jesennej vysielacej štruktúry, pretože zasadnutie kolégia je tým miestom, na ktorom treba – na základe vyjadrení sa všetkých jeho členov – prijať spoločné, resp. kolektívne stanovisko. napokon požiadal členov kolégia, aby sa v hlasovaní vyjadrili k návrhu na zaradenie seriálu „Obchod so šťastím“ v jesennej vysielacej štruktúre do hlavného vysielacieho času so začiatkom o 20:00 hod., a to počas celého týždňa okrem soboty a nedele. Výsledkom hlasovania bolo uznesenie - V súlade s väčšinovým stanoviskom kolégia vykonať v jesennej vysielacej štruktúre STV 1 nasledujúce zmeny: seriál „Obchod so šťastím“ zaradiť vo vysielacej štruktúre na 20:00 hod. . Našťastie, pre STV i seriál , generálny riaditeľ napokon uznal dôvody programovej riaditeľky a seriál bude v navrhovanom logickom termíne.