29. 8. 2008

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia prináša v deň štátneho sviatku SR, 29. augusta 2008, filmy a dokumenty, ktorých témou je Slovenské národné povstanie. Tvoria trvalú súčasť zlatého filmového a televízneho archívu. PIATOK 29. AUGUSTA 2008- Jednotka 11:20 Kapitán Dabač /film, 1959, réžia Paľo Bielik/, Dvojka 09:05 Pieseň o sivom holubovi /film, 1963, réžia Stanislav Barabáš/, Dvojka 10:55 Muži z B-17 /dokument, 1991/, Dvojka 14:25 Financoval som Slovenské národné povstanie /dokument, 2004/ ,Dvojka 16:10 Vlčie diery /film, 1948, réžia Paľo Bielik/, Dvojka 21:10 Historická panoráma – Povstaleckí generáli /dokument, 1999/, Dvojka 22:00 Ako sa Vinco zaťal /film, 1979, réžia Juraj Lihosit/ TÉMA SNP V ARCHÍVE STV- Archív STV eviduje viac ako 150 titulov dokumentárnych relácií na tému SNP, popri nich aj literárne pásma /resp. pásma poézie/ a v oblasti dramatickej tvorby sú to inscenácie určené pre veľmi široké spektrum divákov. Z nich najvýznačnejším projektom čo do rozsahu i obsahu bol hraný seriál Povstalecká história /8 častí, 1984, réžia Andrej Lettrich/. Najreprízovanejším je titul Ako sa Vinco zaťal /v tomto roku sa na obrazovke objaví štrnástykrát/. Významným bola aj 2-dielna dramatizácia románu Petra Jilemnického Kronika /1974, réžia Ivan Teren/.Vynikajúce umelecké spracovanie tejto témy ponúka televízny film Demeterovci /1976, réžia Karol Spišák/, v čase vzniku nepochybne veľmi odvážne a netradičné spracovanie témy. Divákov si získalo a aj vďaka skvostnému hereckému obsadeniu: Ladislav Chudík v hlavnej postave, jeho synov hrajú Emil Horváth, Jozef Adamovič a Juraj Kukura, nevestu Magda Vášáryová.