9. 9. 2008

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes udelila licenciu na celoplošné televízne vysielanie monotypovej programovej služby s názvom TV JOJ PLUS prostredníctvom satelitu/KDS/MMDS/MVDS spoločnosti MAC TV s.r.o. . Takisto udelila licenciu na celoplošné televízne vysielanie monotypovej programovej služby s názvom bebe TV hd prostredníctvom satelitu spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava (názov programovej služby – bebe TV HD) a udelila licenciu na celoplošné digitálne televízne vysielanie programovej služby s názvom TELEVÍZO prostredníctvom DVB-T, DVB –S spoločnosti NAUTIK TV.

Rada pre vysielanie a retransmisiu začala správne konania voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Teraz sato hodí: „Končíš!!!“ v rámci programu Šport zo dňa 24.06.2008. Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona Slovenskej televízii za porušenie § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií) v súvislosti s odvysielaním príspevku s názvom Škola ku dnu v rámci programu Reportéri z dňa 05.02.2008.Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 9.9.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na internetovej stránke Rady.