10. 9. 2008

Program Zničte STV spustený !

Program Zničte STV spustený !

Opozičnej strane SDKÚ-DS nevyšiel pokus zastaviť schvaľovanie vládneho návrhu zákona o audiovizuálnom fonde. Poslanci odmietli vrátiť ho na dopracovanie a posunuli ho do druhého čítania. Audiovizuálny fond sa má stať verejnoprávnou inštitúciou, ktorá má podporovať rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Návrh zákona od ministra kultúry Mareka Maďariča počíta s tým, že fond bude financovaný zo štátneho rozpočtu a z príspevkov od používateľov audiovizuálnych diel. Poslanec za SDKÚ-DS Tomáš Galbavý kritizoval, že zákonom sa novelizuje aj zákon o vysielaní a retransmisii. Podľa neho postupne sa má znížiť objem reklamy v Slovenskej televízii. Na budúci rok má tvoriť 2 % z vysielacieho času, v roku 2010 nemá presiahnuť 1,5 %, v roku 2011 sa má znížiť na 1 %. V roku 2012 má dosiahnuť úroveň 0,5 %. Počas rozpravy upozornil, že to negatívne ovplyvní príjmy televízie. „V roku 2012 bude mať o minimálne 600 miliónov korún (19,9 milióna €) menej než teraz,“ uviedol v pléne Galbavý. Podľa neho finančný výpadok sa dá nahradiť dvoma možnosťami - zvýšením koncesionárskych poplatkov alebo cez pripravované zmluvy STV so štátom, čo podľa neho bude mať za následok, že televízia bude závislejšia od ľubovôle politikov. Nepozdáva sa mu ani to, že verejnoprávna televízia má fondu odvádzať 5 % z reklamných príjmov za predchádzajúci rok, súkromné televízie 2 %. Keďže STV bude mať nižšie príjmy z reklamy, ovplyvní to financie fondu. Naopak, komerčné televízie podľa Galbavého získajú viac peňazí z reklamy, keďže STV bude mať menej reklamy, ale ich príspevky majú byť nižšie. Galbavý tvrdí, že fond sa môže stať len „dekoratívnou ustanovizňou na úschovu úradníkov.“ Minister Maďarič nesúhlasil s opozičnou kritikou. Podľa neho nový zákon pomôže slovenským filmárom či hercom. Obhajoval vyberanie poplatkov od konkrétnych subjektov. Podľa neho to nie je nemoderný prvok a je prirodzené, že tí, ktorí profitujú z audiovizuálnej tvorby, čiastočne majú prispievať na jej vznik. Prevádzkovatelia audiovizuálneho technického zariadenia majú platiť 0,03 € (0,90 Sk) za každú predanú vstupenku na filmové predstavenie, prevádzkovatelia retransmisie 1 % z príjmov za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania, od filmových distributérov má prichádzať 1 % príjmov za distribúciu audiovizuálnych diel. Nakrúcanie filmov má podporovať fond cez dotácie, pôžičky, štipendiá či garancie na úver. Zmeny sa majú dotknúť aj komisií, ktoré posudzujú žiadosti o finančnú podporu. Žiadosti by už nemala posudzovať jedna grantová komisia, ale viacero nezávislých odborných komisií. O pridelení peňazí má rozhodovať riaditeľ na základe stanovísk odborných komisií. Úlohami fondu má byť aj obnova audiovizuálnych technológií či kín. S návrhom zákona nesúhlasia zástupcovia filmových distributérov. Únii filmových distributérov sa nepáči, že do fondu majú odviesť 1 % z príjmov a tiež jednu korunu (0,03 eura) z vybraného vstupného. Podľa únie ide o dvojitý príspevok. Vláda má byť hlavným orgánom riadenia, koordinácie a kontroly v procese využívania pomoci z fondov Európskeho spoločenstva. Stanovuje to vládny návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý poslanci posunuli do druhého čítania. Norma určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov v procese využívania pomoci z eurofondov ako aj základné princípy riadenia a kontroly, obsahuje procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti a taktiež upravuje zaujatosť v procese poskytovania pomoci a podpory z fondov EÚ. Poslanci posunuli do ďalšieho legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti obrany v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. Návrh zákona zakladá zvýšené finančné výdavky na rozpočet kapitoly rezortu obrany z dôvodu zaokrúhľovania a nového spôsobu určovania zahraničného platu.
© 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Poslankyňa Národnej rady SR Magdaléna Vášáryová (SDKÚ-DS) navrhla stiahnuť z rokovania parlamentu návrh zákona o Audiovizuálnom fonde. Zákonu, ktorý pripravilo Ministerstvo kultúry (MK) SR, vyčíta byrokratický charakter, nesystémovosť, nemodernosť a neprimerané kompetencie ministerstva. Podľa zákona má fond získavať zdroje od MK SR, vysielateľov či prevádzkovateľov kín. Cieľom má byť podpora pre pôvodnú slovenskú tvorbu. Vášáryová spoločne so straníckym kolegom Tomášom Galbavým kritizovali aj úmysel, aby Slovenská televízia mohla reklame venovať len 0,5 percenta namiesto súčasných troch percent vysielacieho času. Podľa Vášáryovej z tohto rozhodnutia budú profitovať súkromní vysielatelia, ktorí si rozdelia reklamné príjmy STV. "Som proti tomu, aby sa tvoril fond na vybraných jednotlivcoch a skupinách a aby sa pritom poškodila verejnoprávna televízia," povedal v pléne Galbavý. Ministra kultúry Mareka Maďariča vyzval, aby zákon stiahol a kompletne prepracoval. Maďarič bol postojom opozičných politikov veľmi sklamaný a bránil sa, že reklamou by mali byť zavalení predovšetkým diváci komerčných televízií. Dodal, že zákon je pripravení v spolupráci s odbornou verejnosťou. Návrh na stiahnutie zákona preto považuje za postoj proti slovenskej filmovej obci, pretože pod predloženým znením je široký konsenzus. Na záver vystúpenia poznamenal, že konštruktívnym pripomienkam je otvorený.

Copyright © TASR 2008