5. 1. 2009

19. rokov SSN

19. rokov SSN
Slovenský syndikát novinárov (SSN) si dnes pripomína 19. výročie vzniku. Vznikol 5. januára 1990. Do 20. roku svojej existencie vstupuje podľa predsedníčky Zuzany Krútkej s rozšírením svojich aktivít, ktoré majú prispieť "k ďalšiemu zvyšovaniu profesionality novinárov na Slovensku, ale aj k zvyšovaniu mediálnej gramotnosti a informovanosti občanov." K pravidelným seminárom o slovenčine pribudnú krátkodobé kurzy Mediálne plus v rozsahu 24 vyučovacích hodín, ktoré budú určené novinárom z tlače i elektronických médií, moderátorom, pracovníkom reklamných agentúr i funkcionárom a pracovníkom samosprávy. Dom novinárov bude podľa nej jedenkrát do týždňa miestom stretnutia novinárov i občanov na besedách na aktuálnu tému. Pri tejto príležitosti odovzdajú členovia syndikátu 13. januára po druhýkrát Cenu SSN Mercurius veridicus ex Slovakia. Získajú ju dvaja laureáti, o ktorých rozhodli členovia organizácie. Cena sa udeľuje za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky a za novinársky čin roka. Syndikát zároveň vyhlási výsledky druhého ročníka Novinárskej súťaže SSN a Špeciálnej ceny Allianz SP. SSN funguje ako stavovská a odborová organizácia novinárov. Je členom Medzinárodnej federácie novinárov (MFN) so sídlom v Bruseli. Podľa jeho internetovej stránky má približne 2 500 členov. Združuje novinárov, ktorí pracujú v tlači, rozhlase, televízii a v tlačových agentúrach.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.