9. 1. 2009

TA 3 NEWS

TA 3 NEWS
Televízia TA3 v uplynulých dňoch zaviedla do vysielania pokrývané headliny, ktorých účelom je obrazovo zatraktívniť celodenné monitorovanie kľúčových tém. Zároveň postupne zavádza do vysielania tzv. „top tému“, ktorú bude mapovať počas celodenného vysielania čo najpodrobnejšie. Aktuálnu problematiku bude rozvíjať prostredníctvom vyjadrení oficiálnych predstaviteľov, komentárov analytikov, monitorovania dosahu na regióny a naďalej prinášať analytický pohľad vo večernej diskusnej relácii Téma dňa: „Tieto zmeny sme plánovali už dlhší čas, nakoľko naším cieľom je zdynamizovať spravodajstvo, spraviť ho pre diváka obrazovo atraktívnejším a prinášať relevantné témy čo najobsiahlejšie s akcentom na analytický pohľad. V tejto súvislosti vo vysielaní zavádzame aj celodenné upútavanie na kľúčovú spravodajskú tému, vďaka ktorému je divák komplexne informovaný. Moderátori majú aj po zavedení rubriky Udalosti dňa čoraz viac improvizačného podielu, čo v budúcnosti plánujeme rozvinúť vo väčšej miere,“ vyjadril sa šéfredaktor spravodajstva a publicistiky Richard Dírer. V rámci mimoriadnych udalostí spravodajská televízia zaznamenáva rekordné hodnoty sledovanosti, čo sa prejavilo aj počas včerajšieho, obšírneho monitorovania aktuálnej témy dodávok zemného plynu z Ruska. Raňajšie bloky dosahovali podiely medzi 5 a 7 percentami, večerné hlavné spravodajstvo si v priemere zaplo okolo 110 tisíc divákov, Téma dňa pokrývajúca spomínanú aktuálnu problematiku v priemere zaujala vyše 220 tisíc divákov a Nočný žurnál 100 tisíc.