5. 1. 2009

STV NEWS - Keď nie sú peniaze, tak nie sú peniaze

STV NEWS Keď nie sú peniaze, tak nie sú peniaze

K 31. decembru 2008 bol zostatok na účtoch Slovenskej televízie 2 035 418 eur okrem účelovej dotácie na STV 3. Ako dnes informovala agentúru SITA vedúca útvaru komunikácie STV Martina Brychtová, úsporné opatrenia a efektivita hospodárenia manažmentu STV sa odrazili na dodržaní výdavkovej časti rozpočtu na rok 2008 a to pri súčasnom výpadku takmer päť mil. eur v príjmoch Slovenskej televízie. Uvedený zostatok bol na účtoch napriek tomu, že STV nedostala od štátu požadovanú kompenzáciu za výpadok príjmov z úhrad za služby verejnosti. V týchto dňoch prebieha v Slovenskej televízii forénzny audit, ktorý inicioval generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský. STV bude o jeho výsledkoch informovať hneď po jeho ukončení v druhej polovici januára 2009.