26. 5. 2009

Keby len to...

Keby len to...
Skupina občanov začala zbierať podpisy pod hromadnú pripomienku proti regulácii vysielania na internete. Agentúru SITA informoval jeden zo signatárov pripomienky Ondrej Dostál z Občianskej konzervatívnej strany (OKS). Pripomienka sa týka návrhu novely zákona o vysielaní a retransmisii z dielne ministerstva kultúry, ktorou sa má do pôsobnosti niektorých regulácií obsiahnutých v zákone a pod kontrolu Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) SR dostať aj televízne vysielanie prostredníctvom internetu. "Uvedený zámer považujeme za neodôvodnený zásah do slobody šírenia informácií," uvádza sa v hromadnej pripomienke. Regulácia rozhlasového a televízneho vysielania má podľa nej zdôvodnenie v obmedzenom počte frekvencií na terestrické vysielanie, ktoré možno poskytnúť vysielateľom na základe licencií. V prípade internetu takéto obmedzenie podľa signatárov pripomienky neexistuje, prostredníctvom internetu môže vysielať neobmedzený počet vysielateľov. "Internet bol doteraz priestorom slobodného šírenia informácií a sme presvedčení, že by to tak malo ostať, návrh novely považujeme za nebezpečný prvý krok k zavádzaniu štátnych regulácií do slobodného prostredia internetu." Keďže povinnosť zaviesť istý regulačný rámec aj pre televízne vysielanie prostredníctvom internetu vyplýva z európskej smernice, signatári pripomienky navrhujú úpravu predkladanej novely zákona. Regulácia sa má podľa signatárov pripomienky vzťahovať iba na najväčších vysielateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu, ktorých vysielanie prijíma viac ako 30 % obyvateľov. Podpisy pod hromadnú pripomienku budú signatári zbierať do piatka 29. mája. Medzi signatármi sú ľudia z OKS, Ivan Kuhn a ďalší zástupcovia Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Elena Akácsová, šéfredaktorka internetového magazínu www.inland.sk, Eugen Korda a Silvia Pňačková zo Sme, František Šebej z týždenníka .týždeň a ďalší. Zákon o vysielaní a retransmisii by sa mal podľa návrhu novely MK SR od decembra vzťahovať popri verejnoprávnych vysielateľoch (STV a SRo), súkromných televíziách a rádiách aj na internetových vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (video na požiadanie). Novela vychádza z povinnosti Slovenska zaviesť do svojho právneho poriadku ustanovenia európskej smernice z 11. decembra 2007 o televíznom vysielaní. Podľa smernice "televízne vysielanie v súčasnosti zahŕňa najmä analógovú a digitálnu televíziu, živé vysielanie cez internet (live streaming), vysielanie cez internet (webcasting) a video na požiadanie s obmedzenou účasťou používateľa na jeho ovládaní (near-video-on-demand)“. Návrh novely zákona sa preto vzťahuje len na také vysielanie cez internet, ktoré je vysielaním televíznej programovej služby. To znamená, že ide o vysielanie so zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek, ktoré vytvárajú uzatvorený celok, ktorý môže sledovať široká verejnosť a vysielateľ ho poskytuje s cieľom verejnosť informovať, zabávať alebo vzdelávať. Podľa návrhu novely nebude vysielanie cez internet podmienené udelením licencie. Vysielateľ cez internet bude mať voči RVR len oznamovaciu povinnosť.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.