30. 5. 2009

STV NEWS

STV NEWS
Slovenská televízia odvysiela prvýkrát vo svojej histórii sv. liturgiu z Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie. Pri príležitosti sviatku Svätej Päťdesiatnice - Zostúpenia svätého Ducha, ktorú kresťania slávia v nedeľu 31. mája 2009, odvysiela o 10:30 h na Dvojke priamy prenos Archijerejskej Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho z Katedrálneho chrámu Povýšenia vznešeného a životodarného kríža v Bratislave. Slúžiť bude bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák a liturgiu bude sprevádzať chrámový zbor Gréckokatolíckej farnosti Bratislava Chrysostomos pod vedením Martina Škovieru. Sviatok Zostúpenia svätého Ducha, ľudovo zvaného Turíce, je spomienkou na udalosť zostúpenia svätého Ducha v podobe ohnivých jazykov na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme počas židovského sviatku Letníc na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista.