4. 5. 2009

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Príjmy a tržby z reklamy vydavateľského domu Ringier SR v roku 2008 narástli na 84,4 milióna CHF (27 miliónov EUR). V Čechách zarobil švajčiarsky mediálny koncern vďaka akvizícií denníka Aha! v minulom roku až 181,5 miliónov CHF (114,2 miliónov EUR). Ringier Česká republika zaznamenala 18,6 percentuálny vôbec doteraz najväčší rast, nasledovaný Ringierom Slovensko s 11 percentami. Najúspešnejším titulom Ringieru bol na Slovensku opäť bulvárny denník Nový Čas. Ringier v roku 2008 podstatne zvýšil svoj predaj. Spoločnosť Swiss media, ktorá vedie obchod v desiatich rôznych krajinách v Európe a Ázii oznámila 5,3 percentný rast a nastavila nový rekordný obrat 1,536 milióna Švajčiarskych frankov. Priebeh obchodu vo Švajčiarsku, Českej republike a na Slovensku bol jedným z dôvodov a príčin pre hladké uvádzanie. Iný dôvod bol nárast a vzostup v obrate kvôli digitálnym médiám, ktoré sa podieľali v sledovanom roku na celkovom obrate 8,5 percentami. Konsolidovaný zisk po zdanení predstavoval celkovo 62,2 milióna CHF, čo sa približuje viacročnému priemeru. Digitálne médiá dosiahli obzvlášť povzbudzujúci rast v príjmoch. Tieto aktivity zaznamenali pomerne obrovský rast kvôli predaju spoločnosti media swiss group a dnes zodpovedajú 8,5 percentám vonkajšieho obratu a to na rozdiel od len 5,5 percent v roku 2007. Ringier Švajčiarsko zvýšilo predaj v roku 2008 o 6,6 percent. Tlačiarenský obchod vo Švajčiarsku v spoločnosti Swissprinters a v tlačiarenskej jednotke Adligenswil sa rozšíril o 2,8 percenta. Predaj na trhoch Strednej a Východnej Európy narástol o 4 percentá na 526,7 milióna CHF. Rumunsko dopadlo menej priaznivo ako iné trhy v Európe, utrpelo 27 percentný pokles v obrate najmä kvôli predaju troch titulov, výkyvom miestnej meny a krutej konkurencii. Obrat v Ázii v Ringier Čína a Ringier Vietnam zostal takmer na rovnakej úrovni oproti minulému roku na 70,1 milióna CHF (predchádzajúci rok: 71,3 milióna CHF).
Výročný rok s trvalými účinkami a dopadmi Ringier oslavoval v roku 2008 svoj 175. rok na trhu a v obchode. Zákazníci a zamestnanci sa zhromaždili na všetkých obchodných miestach v Európe a Ázii, aby oslávili toto výročie spolu. Tieto špeciálne narodeniny boli šancou na zrevidovanie a obzretie sa do histórie spoločnosti a potešenie sa kulinárskymi a kultúrnymi udalosťami a akciami. Oslavy taktiež zahŕňali spustenia a zahájenie rôznych projektov, aby sa zaručila a zaistila udržateľnosť. V budúcnosti bude Ringier Akadémia asistovať základným a trvajúcim školením zamestnancov vo všetkých krajinách, v ktorých spoločnosť Ringier vykonáva a vedie svoj obchod a zosilní a zintenzívni výmenu poznatkov a znalostí medzi všetkými v Skupine Ringier. S MediaLAB, Ringier taktiež vytvoril celo-skupinové kvalifikačné centrum pre digitálne médiá. V ešte inom inovatívnom kroku tohto výročného roku, Ringier vydal svoju prvú Správu o korporátnej spoločenskej zodpovednosti, pripravenú podľa štandardov a smerníc Celosvetovej spravodajskej iniciatívy (GRI). Odteraz bude spoločnosť používať túto publikáciu na informovanie verejnosti o svojich snahách a úsiliach v mene životného prostredia a spoločnosti a o vykonávaní obchodu a predaja udržateľným spôsobom. Výhľady a perspektívy na rok 2009 Ringier AG kormidluje od januára 2009 jeho nový generálny riaditeľ Skupiny v pozícii CEO: Christian Unger. Vystriedal Martina Werfeliho, ktorý sa presunul do Predstavenstva Skupiny Ringier AG po šiestich rokoch v pozícii CEO. Tržby a príjmy z reklamy a inzercie pravdepodobne budú v súčasnom roku pokračovať v naštartovanom poklese. Prvé náznaky oživenia a zotavenia na inzertnom a reklamnom trhu sa očakávajú až najskôr v roku 2010. Ringier bude preto napredovať a pracovať na strane nákladov efektívne zatiaľ čo bude taktiež zvyšovať svoje investície. Toto úsilie a námaha bude rozšírené až za noviny a časopisy v dobrom postavení a zahŕňať bude taktiež digitálne médiá, obzvlášť a najmä terajšie a jestvujúce on-line platformy a mobilný rozsah a rozpätie pre printové tituly. Skupina RingierRingier je nadnárodná mediálna skupina s okolo 8000 zamestnancami v 10 krajinách v Ázii a v Strednej a Východnej Európe. Celosvetovo Ringier vydáva viac ako 120 novín a časopisov a produkuje a obchoduje s viac ako 20 televíznymi programami. Spoločnosť taktiež vlastní významné a značné obchodné a kapitálové podiely a prevádzkuje okolo 80 webových stránok a mobilných platforiem. Má jedenásť tlačiarenských jednotiek. Ringier je rodinná firma na čele s už piatou generáciou.