27. 10. 2009

§ 32 ods. 10 nestačí ?

§ 32 ods. 10 nestačí ?
Televízia TA3 je znepokojená stanoviskom Rady pre vysielanie a retransmisiu k otázke volebnej kampane, na základe ktorého bude posudzovať vysielanie politickej reklamy na voľby do VÚC ako porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc zaslala v tejto súvislosti Rade stanovisko, v ktorom vyjadrila nesúhlas so zákazom vysielania politickej reklamy v čase volebnej kampane. Prioritným argumentom stanoviska bola skutočnosť, že právna úprava volebnej kampane ustanovuje možnosť vysielania politickej reklamy. Asociácia k tomuto záveru dospela na základe viacerých právnych posudkov, ktoré sa odvolávali na zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v spojení so zákonmi č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Z vypracovaných analýz vyplýva, že právna úprava sprístupňuje vysielanie politickej reklamy v elektronických médiách. Televízia TA3 v tejto súvislosti vyjadruje presvedčenie, že zákaz volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov nemožno aplikovať. V stanovisku sa Asociácia odvolala aj na články Ústavy SR 26 a 31, podľa ktorých je garantované právo na slobodu prejavu a je chránená slobodná súťaž politických síl. Asociácia ďalej v stanovisku zdôraznila, že médiá zohrávajú v demokratickej spoločnosti nezastupiteľnú úlohu z hľadiska komunikácie a sprostredkovania informácií. Z tohto pohľadu si televízia TA3 dovoľuje vyjadriť presvedčenie, že jej povinnosťou ako spravodajskej televízie je poskytnúť divákom dostatok vyvážených informácií o všetkých kandidátoch a prispieť tým k slobodnej súťaži politických síl na Slovensku. Zároveň vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá neakceptovala argumenty vysielateľov a naďalej trvá na zákaze vysielať politickú reklamu. Hoci je televízia TA3 presvedčená o neoprávnenosti tohto zákazu, stanovisko Rady k otázke volebnej kampane bude rešpektovať a politickú reklamu na voľby do VÚC nebude vysielať.