7. 10. 2009

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Na včerajšom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila licenciu na televízne vysielanie televíznej programovej služby RVTV spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava. Rada začala správne konania voči spoločnostiam TRNAVATEL, spol. s r.o., DIGI Slovakia, s.r.o. a SATRO, s.r.o. v súvislosti s neoznámením zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie – ukončenie platnosti súhlasu pôvodného vysielateľa televíznej programovej služby PRIMA. Rada začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. e) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu V mene kráľa z dňa 31.08.2009. Rada takisto začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Zrazené kamióny v rámci programu KRIMI Noviny z dňa 25.8.2009. Tiež začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Nehoda ochromila dopravu v rámci programu DNES z dňa 25.8.2009. Rada začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – nesprávne uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Trhni si! z dňa 28.8.2009. Prijala aj uznesenie o vyhlásení výberového konania na udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa bude konať dňa 23.11.2009 v sídle Rady; vyhlásenie výberového konania spolu s dostupnými frekvenciami bude zverejnené v dvoch celoštátnych denníkoch, na úradnej tabuli Rady a na jej internetovej stránke.