10. 10. 2009

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Slovenský rozhlas (SRo) nestihol predložiť Ministerstvu kultúry (MK) SR návrh dodatku k Zmluve o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania (zmluve so štátom) na rok 2010 v termíne požadovanom MK SR. Na včearjšom rokovaní Rozhlasovej rady (RoRa) to konštatovala riaditeľka SRo Miloslava Zemková. Dodala, že termín predložiť návrh dodatku k 8. októbru jej minister kultúry Marek Maďarič oznámil listom , ktorý dostala až 7. októbra a z časových dôvodov už nebolo možné návrh včas finalizovať. "Najskorší termín na zaslanie prepracovaného dodatku je v piatok (9. októbra) poobede," uviedla Zemková. Za prekročenie termínu sa dnes chce ministrovi písomne ospravedlniť. Nový návrh samotnej zmluvy predložil SRo ministerstvu na základe výsledkov rokovaní z 28. septembra už 2. októbra. "Záleží nám na uzavretí tej zmluvy, ale negarantujem, že bude uzavretá," vyhlásila riaditeľka SRo, podľa ktorej sa však stanoviská rozhlasu a ministerstva v otázke zmluvy podarilo výrazne zblížiť. "Zo svojich pozícií ustúpil SRo aj ministerstvo," dodala. Štát dáva prioritu na tri oblasti, podporovanie programov vo verejnom záujme, podporu účelových investičných projektov a podporu zahraničného vysielania SRo. Na tieto tri oblasti bude po schválení vládou podpísaná rámcová zmluva, jej dodatok však môže robiť preferencie niektorej z oblastí, v tomto prípade na rok 2010 ide o podporu pôvodných programov vo verejnom záujme. Rozhlasová rada (RoRa) sa zmluvou so štátom a dodatkom na rok 2010 zaoberala už na štyroch zasadnutiach, na prvom 15. júla odporučila generálnej riaditeľke upraviť návrh zmluvy podľa pripomienok členov rady a doplniť o ciele rozvoja SRo. Na mimoriadnom zasadnutí, v poradí štvrtom, 24. septembra rada vyslovila názor, že prostriedky poskytnuté na základe tejto zmluvy majú byť prioritne určené na výrobu pôvodných programov vo verejnom záujme. Nesúhlasila takto s názorom generálnej riaditeľky, ktorej zámerom bolo prostriedky použiť na financovanie terestriálnych vysielačov. "Odmietam tvrdenie generálnej riaditeľky, že rada ju do niečoho tlačí. Zmluvnými partnermi sú SRo a MK SR, stanovisko rady k predmetnej zmluve je však jednoznačné s tým, že prostriedky majú byť prioritne využité na výrobu programov vo verejnom záujme," uviedol pre TASR predseda rady Igor Gallo. "Zasadnutie RoRa bolo zamerané predovšetkým na pokračujúce rokovanie s ministerstvom kultúry o inštitúte zmluvy so štátom, kde generálna riaditeľka informovala, že prišlo ku korekcii jednak zo strany MK, ale aj zo strany SRo, zdá sa teda, že zmluva so štátom by mohla byť uzavretá,“ povedal pre TASR po skončení zasadnutia podpredseda rady Alexander Koreň.
Copyright © TASR 2009