12. 4. 2011

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Mesto Trenčín v pondelok (11.4.) doručilo vysielateľovi Televízie Trenčín výpoveď zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie. TASR o tom dnes informoval hovorca mesta Richard Nemec. "Zmluva bola uzatvorená ešte v júni 2001, mesto Trenčín odvtedy spoločnosti Slovakia okolo sveta, s. r. o., vyplatilo takmer 1,7 milióna eur. Výpovedná lehota je tri mesiace, pričom začína plynúť od 1. mája," ozrejmil Nemec. Ako dodal, súčasťou zmluvy s mestom Trenčín bola aj podmienka dodržiavania zákona o vysielaní a retransmisii. Spoločnosť Slovakia okolo sveta, s. r. o., však podľa neho tento zákon viackrát porušila, keď nezabezpečila objektívnosť a nestrannosť vysielania. Svojimi právoplatnými rozhodnutiami to v minulom období konštatovala Rada pre vysielanie a retransmisiu. Porušila tým aj podmienky zmluvy s mestom Trenčín, ktoré sa ju rozhodlo vypovedať. "Vzhľadom na narastajúci počet porušení zákona, ich intenzitu, okolnosti porušenia zákona a najmä na závažnosť následkov spojených s protiprávnym konaním Slovakie okolo sveta ako vysielateľa, je nevyhnutné zo strany mesta dôrazne sa dištancovať od takéhoto konania. Je nemysliteľné, aby mesto z verejných financií naďalej podporovalo vysielateľa, ktorý svojím konaním neustále porušuje zákon. Dôsledok takéhoto konania je v priamom rozpore s vereným záujmom," odôvodnil vypovedanie zmluvy primátor Trenčína Richard Rybníček. Podľa riaditeľa Televízie Trenčín Petra Hlucháňa je vypovedanie zmluvy obrovským šokom. "Stalo sa tak v čase, keď ako druhá regionálna televízia na Slovensku finišujeme s digitálnym vysielaním a v čase, keď sme počas minulého víkendu získali dve prestížne ocenenia medzi slovenskými regionálnymi televíziami," povedal pre TASR Hlucháň. Ako dodal, od trenčianskeho primátora je to absolútne nezodpovedný krok a útok na demokraciu v Trenčíne. "Takýto úder pod pás sme si rozhodne nezaslúžili. List od mesta prehodnotia naši právnici a až potom zaujmeme oficiálne stanovisko," zdôraznil Hlucháň.
Copyright © TASR 2011