12. 4. 2011

Все Темы Раскрыты ? Spentieva sa ?

Все Темы Раскрыты ?

Spentieva sa ?

Sekcia ekonomiky Peter Ondro ;

Sekcia ľudských zdrojov Marcela Vlčková .