6. 5. 2011

AHS je hlboko sklamaná

AHS je hlboko sklamaná

Rada Asociácie hovorcov Slovenska (AHS) vyjadruje hlboké sklamanie z konania svojho bývalého člena a hovorcu prezidenta SR Mareka Trubača. Jeho reakciu na otázky redaktorky denníka Sme Martiny Pažítkovej, ktoré sa týkali udalosti medzi prezidentom Ivanom Gašparovičom a premiérkou Ivetou Radičovou po skončení hokejového zápasu 3. mája, považujú za správanie, ktoré je v rozpore so všeobecnými zásadami konania hovorcu, obsiahnutými v etickom kódexe Asociácie hovorcov. "Situácia, ktorú z hľadiska spoločenskej závažnosti možno hodnotiť ako nedôležitú, sa neadekvátnym správaním hovorcu hlavy štátu stala udalosťou, ktorá znižuje dôveryhodnosť nielen pôvodcu udalosti, ale najmä jej interpreta," upozorňuje predseda Rady AHS Ján Orlovský. Zároveň neočakáva, že by sa Trubač za spôsob, akým túto situáciu riešil, verejne ospravedlnil. "V mene rady AHS preto vyhlasujeme, že nesúhlasíme s jeho konaním a vyzývame ho na zamyslenie sa nad svojím opakovaným nedôstojným správaním voči zástupcom médií," zdôraznil Orlovský. Trubač pre TASR uviedol, že na stanovisko Rady AHS nebude reagovať
Copyright © TASR 2011