3. 5. 2011

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Slovenská asociácia novinárov (SAN) je zásadne proti predaju kaštieľa v Budmericiach. Žiada preto Ministerstvo kultúry (MK) SR, aby kaštieľ slúžil svojmu účelu aj naďalej. "Dúfame, že nové podmienky v ponukovom konaní zo strany ministerstva nebudú pre Literárny fond neriešiteľnou dilemou. V kaštieli vznikli mnohé významné literárne diela, ktoré s podporou Literárneho fondu výraznou mierou obohatili slovenskú kultúru," upozornil predseda SAN Štefan Dlugolinský. SAN verí, že MK nebude likvidačným, ale nápomocným ministerstvom pre slovenských spisovateľov a novinárov, ktorí toto zariadenie využívajú na pokojnú tvorbu už od roku 1946. Rezort 19. apríla opätovne zdôraznil, že kaštieľ v Budmericiach neplánuje predať. Literárny fond má uzatvorenú zmluvu o nájme kaštieľa v Budmericiach, ktorej platnosť sa skončí 31. mája. MK pripravuje osobitné ponukové konanie na prenájom kaštieľa a má záujem, aby slúžil na doterajší účel. Ministerstvo kultúry týmto vyhlásením reagovalo na informácie o záujme Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory kúpiť kaštieľ v Budmericiach. Rezort bude mať rovnakú odpoveď pre všetkých záujemcov, ktorí by chceli kaštieľ kupovať. Platná legislatíva neumožňuje správcovi majetku štátu predĺžiť nájomnú zmluvu, ale v zmysle zákona o správe majetku štátu je povinný uzatvoriť len novú zmluvu o nájme, a to so záujemcom, ktorý v osobitnom ponukovom konaní ponúkne najvyššie trhové nájomné, pričom maximálne obdobie nájmu je päť rokov. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si dňa 3. mája pripomína Svetový deň slobody tlače, ktorý v roku 1991 vyhlásilo UNESCO. Vo svete však často dochádza k porušovaniu slobody prejavu, o čom svedčí viacero faktov. Podľa mimovládnej organizácie The Press Emblem Campaign prišlo v roku 2010 o život 105 novinárov. Novinári sa dostávajú pre svoje kritické postoje voči režimu často do väzenia, prípadne sú inak perzekvovaní, alebo v ich práci obmedzovaní. Podľa medzinárodnej organizácie na ochranu slobody tlače Reportéri bez hraníc sa sloboda tlače vo svete stále zhoršuje. Stredisko vyslovuje znepokojenie nad zhoršujúcim sa stavom slobody tlače. Slobodný prístup k objektívnym a neskresleným informáciám považuje za základ demokratickej spoločnosti. Ľudia na celom svete si 3. mája pripomínajú všetkých novinárov, ktorí prišli o život pri výkone svojho povolania, alebo boli uväznení. Stredisko sa pripája k tejto spomienke. JUDr. Juraj Horváth, výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva
Copyright © TASR 2011