5. 5. 2011

TV LUX News

TV LUX News
K včerajšiemu dňu bol z pozície riaditeľa a konateľa TV Lux odvolaný Dárius Anton Hatok. Za nového konateľa televízie bol zároveň menovaný František Majda, ktorý zastáva pozíciu vedúceho oddelenia výroby. Pozícia riaditeľa ostáva neobsadená.