3. 9. 2012

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


Spolu 21 Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí pôsobia ako redaktori v krajanských periodikách, absolvuje od pondelka (3.9.) Letnú školu žurnalistiky. Slováci prídu zo Srbska, Rumunska i Ukrajiny a Univerzita Komenského v Bratislave pre nich pripravila týždeň plný prednášok s pedagógmi katedry žurnalistiky.
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) projekt organizuje po prvýkrát. Letná škola žurnalistiky ponúkne zahraničným Slovákom množstvo informácií z oblasti novinárskej etiky, masmediálneho práva, elektronických médií či metodiky žurnalistiky. "V rámci doplnkových aktivít navštívia účastníci kurzu hrad Červený Kameň, Múzeum Ľudovíta Štúra a Slovenskú ľudovú majoliku v Modre," priblížila program riaditeľka CĎV UK Janka Chládecká. "Práca s informáciami je totiž všade na svete náročná, musí plne rešpektovať množstvo zásad - na čele s dodržiavaním novinárskej etiky," zhodnotil význam kurzu rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta.
Slávnostné otvorenie Letnej školy žurnalistiky sa uskutoční v pondelok 3. septembra o 18.00 h v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii. Okrem vedenia univerzity a vedenia CĎV UK sa na otvorení zúčastnia aj generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Dagmar Hupková a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí RNDr. Igor Furdík.
Vzdelávacím žurnalistickým programom pre krajanov uzatvára Centrum ďalšieho vzdelávania UK svoje letné aktivity a pripravuje sa na otvorenie nového akademického roka 2012/2013.


Copyright © TASR 2012