30. 12. 2012

RVR NEWS

RVR NEWS
Vulgárnosť a množstvo reklám dominovali sťažnostiam, ktoré v končiacom sa roku 2012 dostala Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Ako pre agentúru SITA povedal predseda RVR Miloš Mistrík, podľa počtu sťažností dominovali tri okruhy problémov. Prvým bolo nedodržiavanie zákonných pravidiel o ochrane maloletých a ochrane ľudskej dôstojnosti. V tomto prípade sa ľudia licenčnej rade sťažovali najmä na množstvo vulgarizmov, násilia, sexuálneho správania a požívania alkoholu vo vysielaní televízií. "Išlo o relácie Hotel Paradise, Farma a Farmár hľadá ženu, ako aj niektoré zahraničné filmové diela," spresnil šéf licenčnej rady Mistrík.
Rada pre vysielanie a retransmisiu zaznamenala i nárast sťažností na anglo-americké, ale v ostatnom čase aj slovenské pesničkové hity, v ktorých sa objavujú vulgárne texty. "Napokon tretím boli neustále sa vyskytujúce sťažnosti na nadmernú dĺžku vysielaných reklám, prípadne aj časté prerušovania programov komerčnými komunikátmi," doplnil Miloš Mistrík.
Okrem spomínaných sťažností licenčnej rade písali aj o nespokojnosti s inými javmi vo vysielaní, ktoré však zákon nezakazuje a rada ich preto nemohla riešiť. "Išlo hlavne o nedodržiavanie vysielacích časov, vyjadrovali nespokojnosť s celkovo nízkou úrovňou vysielaných programov - hlavne v kontexte nekonečných a otravných reality show a nového javu tzv. infotainmentu, keď sa seriózne spravodajstvo mení na zábavné. Potom nás upozorňovali na pochybnú prax v audiotextových hrách a v reláciách typu veštiareň, žiadali bezplatný príjem signálu televíznych staníc," dodal pre agentúru SITA predseda RVR Miloš Mistrík.
RVR vykonáva štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Napríklad udeľuje licencie na vysielanie a za vážne porušenie pravidiel zákona o vysielaní a retransmisie aj finančné pokuty. Viac o poslaní a činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu možno nájsť na jej webstránke - http://www.rvr.sk.


© 2012, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.