1. 1. 2013

Je-li o Silvestru v noci vítr a ráno jasno, bude dobrého vína pořídku

Je-li o Silvestru v noci vítr a ráno

jasno, bude dobrého vína pořídku

Jednotka si mimoriadne polepšila v prime time oproti minulému roku.  Joj víťazom. Markíza hošie, Doma úplne zle.


Prime Time :

Jednotka - 15,0 %, / 2011- 10 % /;
Dvojka - 2,7 % , / 2011- 3,0 % /;
Markíza - 24,4 % , / 2011- 26,6 % /;
Doma – 3,2 % , / 2011- 6,9 % /;
DAJTO - 2,0 % / 2011- 0/ ;
JOJ - 25,3 % ; / 2011- 24,6 % /;
JOJ PLUS – 2,7 %, / 2011- 2,7 % /;
TA 3-  0,9 % , / 2011- 0,8 % /;