12. 12. 2012

Zomrel Ondrej Patarák

Zomrel Ondrej Patarák
Po krátkej a ťažkej chorobe zomrel v sobotu 8. decembra vo veku 50 rokov Ing. Ondrej Patarák, CSc., bývalý člen Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu (SRo), od apríla tohto roku poradca ministra kultúry SR Mareka Maďariča pre oblasť stratégie rozvoja kultúry. TASR o jeho úmrtí informovalo Ministerstvo kultúry SR.
Ondrej Patarák, rodák z Martina, bol absolventom Fakulty chemickej technológie na Vysokej škole technickej v Bratislave. V rokoch 1989-1994 pracoval ako odborný pracovník v Slovenskej akadémii vied (SAV). Túto pracovnú pozíciu zastával aj v rokoch 1994-1996 na Ministerstve životného prostredia SR a v rokoch 1996-1998 na Úrade pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky. Od roku 1998 až do svojho skonu zastával viacero funkcií, napr. manažér pre riadenie firemných znalostí, vedúci útvaru Informačné a dokumentačné služby v akciovej spoločnosti Slovnaft.
Členom Rozhlasovej rady SRo bol v období 2007 až 2010.

Ondrej Patarák sa podieľal na významných projektoch, ako napríklad Spracovanie prvej Národnej správy o pristúpení SR k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy. Ďalší projekt sa zaoberal Spoločnou politikou EÚ a krajín strednej a východnej Európy pre rozvoj informačnej spoločnosti. Svoje odborné vedomosti uplatnil aj v projekte s názvom Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku a tiež Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti.
Participoval vo vládnych a expertných tímoch. Bol členom poradného tímu ministra hospodárstva SR pre spracovanie Národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky. Od septembra 2006 bol členom expertnej skupiny pri Ministerstve kultúry SR, ktorá pripravovala Koncepciu optimalizácie infraštruktúry verejnoprávnych médií ako odborník na znalostný manažment. Neskôr bol členom Komisie ministra kultúry SR pre vypracovanie Návrhu optimalizácie infraštruktúry verejnoprávnych vysielateľov v podmienkach digitalizácie vysielania. Podieľal sa na príprave štátneho jednotného informačného systému Národná sústava povolaní.

Posledná rozlúčka s Ondrejom Patarákom sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra v Alžbetinom Dvore.

Copyright © TASR 2012