21. 1. 2013

Hysteria

Hysteria


Úroveň vysielania komerčných televízií nenadchla ministra kultúry Mareka Maďariča .
Voči kritike ministra Maďariča sa hystericky ohradili obe komerčné televízie.
Markíza ju považovala za neopodstatnenú navrhovala ministrovi, aby svoj záujem zameral predovšetkým na RTVS, ktorá čerpá zdroje zo štátneho rozpočtu, zo zmluvy so štátom a z koncesionárskych poplatkov, ktoré navyše v nasledujúcom období plánuje navýšiť, hoci úroveň verejnoprávneho média tomu nezodpovedá. Krajšie by to ani Sarbu nepovedal.
Ako keby sa minister o RTVS nezaujímal... 

  Televízie argumentovali hlavne tým, že je tu interneta a že sa nachádzame v multikanálovom prostredí, v ktorom môžu diváci sledovať okrem slovenských komerčných staníc desiatky zahraničných kanálov, poskytujúcich oveľa drsnejšie formáty. Televízie narhovali upriamiť pozornosť na presah zahraničných, najmä jazykovo zrozumiteľných českých staníc na Slovensko, ktoré nepodliehajú žiadnej regulácii.
 Iste.

Televízie akoby pozabudli, že oni majú na rozdiel od inertnetu iba licenciu a frekvencia nevlastnia. Nie je to zastaralý názor, ako sa to čitateľom neúnavne snažia vysvetľovať slovenskí novinári,  veď nech si to národné bohatstvo za také tri milardy EUR hoc aj kúpia.  Nuž a najmenej jedna televízia získala jej predĺženie za a mimoriadne podozrivých okolností,ktoré nemali ďaleko od vydierania a  druhá je  svojou vlastníckou štruktúrou.výsmechom krížového vlastníctva nielen médií.

Ministerstvo kultúry tak predložilo  do medzirezortného pripomienkového konania/ ktoré sa skončilo 8. januára / návrh novely vyhlášky, ktorou zavádza tzv. druhú časovú oponu. Na jej základe budú môcť vysielatelia zaraďovať programy alebo iné zložky programovej služby, klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov, do vysielania len medzi 20.00 a 06.00 hodinou. V súvislosti so zavedením druhej časovej opony sa upravujú aj niektoré kritériá nevhodnosti a neprístupnosti upravené vo vyhláške. 

Cieľom navrhovaných zmien by malo byť zvýšenie ochrany maloletého diváka vo veku do 15 rokov pred obsahmi nevhodných/neprípustných programov alebo iných zložiek programovej služby, ktoré môžu nepriaznivo vplývať na jeho vývoj. Predpokladaná účinnosť vyhlášky je od 1.februára 2013.

Lenže, zdá sa, akoby úradníci na ministerstve písali ľahkým perom a tak  návrh novely vyhlášky v mnohom situáciu iba zhorší. Dúfajme, že si zodpovední všimnú všetky relevantné pripomienky hlavne zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Inak by to bola len taká malá hystéria.

Pripomienky Rady pre vysielanie a retransmisiu