3. 4. 2013

RTVS NEWS


 


RTVS bude vysielať prenosy z zo série EURO HOCKEY CHALLENGE 2012/2013, ktoré sa konajú v mesiaci apríl 2013 nasledovne:

03. 04. 2013
19:00 miestneho času   Švédsko – Slovensko/Oskarshamm

05. 04. 2013
19:30 miestneho času   Švédsko – Slovensko/Växjo

18. 04. 2013    18:00 hod.
Česká republika - Slovensko/Praha

20. 04. 2013    19:00 hod. 
Slovensko – Česká republika/Bratislava 

RTVS  uhradí  za  vysielacie  práva   sumu  14.400 

 
Zároveň zakúpila RTVS od SZĽH vysielacie práva na turnaj „Slovakia Cup 2013“ , ktorý sa koná v termíne 25. – 27. apríla 2013 v Bratislave s nasledovným programom:

25. 04. 2013    19:00 hod.
Slovensko - Bielorusko

27. 04. 2013    17:00 hod.
Slovensko - Nórsko 

RTVS  uhradí  za  vysielacie  práva  sumu  10.400