12. 8. 2013

ČESKÁ TELEVIZE NEWS

ČESKÁ TELEVIZE NEWSDoterajšia moderátorka hlavnej večernej spravodajskej relácie kanálu ČT24 Události, komentáře Daniela Drtinová prijala ponuku vedenia Českej televízie (ČT) a bude po štyri pracovné dni (pondelok-štvrtok) výlučnou moderátorkou relácie Interview, ktorá ponesie v tieto dni aj jej meno.
      Samotná moderátorka, ktorá sa dnes stretla s generálnym riaditeľom ČR Petrom Dvoŕákom, to potvrdila pre internetový server Lidovky.cz s tým, že s vysvetlením svojho postoja chce vyčkať na stanovisko Českej televízie.
      Minulý týždeň Daniela Drtinová potvrdila, že z doterajšej relácie neodchádza dobrovoľne.
      Výkonný výbor Nezávislej odborovej organizácie ČT vyjadril v piatok dôrazný protest proti podľa svojho názoru náhlemu a neodôvodnenému odvolaniu moderátorky Daniely Drtinovej z relácie Události, komentáře, pretože "všetko nasvedčuje tomu, že by mohlo ísť zo strany ČT o splnenie politickej objednávky". V dokumente, ktorý podpísal šéf odborovej organizácie Antonín Dekoj, sa pripomínalo, že Drtinovej prácu oceňovali kolegovia i nadriadení. "Jej rýchle preradenie bez serióznej diskusie je z tohto hľadiska značne nelogické," konštatovali odbory, ktoré pripomenuli aj kritiku spomínanej relácie z minulosti zo strany politikov.
            Drtinovej kolega Martin Veselovský a editori relácie Jan Ouředník a Jan Rozkošný adresovali šéfovi ČT otvorený list, v ktorom ho žiadajú o vysvetlenie dôvodov odvolania Drtinovej. Signatári pripomenuli, že profesionalita a objektivita moderátorky pri vedení rozhovorov a diskusií nebola v priebehu uplynulých takmer dvoch rokov nikdy spochybnená. Jej výkon bol hodnotený kladne vedením ČT i divákmi.
      "Pokiaľ bola Daniela Drtinová odvolaná z moderovania Udalostí, komentárov bez uvedenia konkrétnych dôvodov a navyše v období pred pravdepodobnými mimoriadnymi voľbami do Poslaneckej snemovne, vyvoláva to vážne obavy zo snahy otupiť hlavnú večernú spravodajskú reláciu ČT24 v priebehu predvolebnej kampane. V takom prípade by bola fatálne oslabená dôveryhodnosť nielen Udalostí, komentárov, ale i celého spravodajstva Českej televízie," tvrdili autori listu.
      Za moderátorku sa postavila aj Pavlína Kvapilová, riaditeľka sekcie nových médií ČT.
      Odborárske zdroje predpokladali, že za Drtinovej presunom do inej relácie môže byť evidentná nespokojnosť ministra kultúry Jiřiho Balvína, s ktorým moderátorka robila viacero vstupov v relácii večer po neočakávanom odvolaní riaditeľa Národného divadla Jana Buriana. Vedenie ČT však akýkoľvek politický rozmer kauzy odmietlo a poukázalo na príležitosť, ktorú ponúklo moderátorke pri jej ďalšej sebarealizácii v podobe vlastnej relácie.
      Spájanie presunu moderátorky s politickými tlakmi odmietla prakticky i kompletná Rada ČT.


Copyright © TASR 2013