31. 10. 2013

ČESKÁ TELEVÍZIA NEWS

ČESKÁ TELEVÍZIA NEWS


Česká televízia sa bude zaoberať anonymný sťažností niekoľkých zamestnancov ČT24 adresovanej Rade ČT . K posúdeniu ich výhrad prizve nezávislého audítora .
" Dnes som mal možnosť nahliadnuť do anonymnej sťažnosti adresované Rade ČT , ktorá obsahuje čiastkové výhrady k práci redakcie spravodajstva . O tom , že niektorí zo siedmich stoviek zamestnancov ČT24 majú výčitky k určitým reportážam , som vedel už od svoje stretnutia s moderátorkou Danielou Drtinova z 12. augusta a následne zo schôdzky s celým vedením spravodajstva a všetkými moderátorov 16. septembra . Požiadal som ich preto o konkrétny materiál , ktorý by ich podnety zhrnul , avšak žiadny text som ani napriek opakovaným prísľuby nikdy nedostal . Všetky výhrady boli prezentované len prostredníctvom rôznych vyjadrení alebo rozhovorov v niektorých tlačových alebo internetových médiách . Až dnes som mohol zhliadnuť text , pod ktorým boli podpísaní iba dvaja z deklarovaných dvadsiatich troch zamestnancov Českej televízie , Daniela Drtinová a člen vedenia televíznych odborov Adam Komers , " vysvetľuje generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák a dodáva : " Ich výhrady , hoci na prvý pohľad úplne vytrhnuté z kontextu , ale beriem vážne . Požiadal som preto o vyjadrenie riaditeľa spravodajstva Zdeňka Šámal a rozhodol som sa , že na posúdenie týchto čiastkových výhrad prizvať nezávislého a dôveryhodného audítora . Zároveň predpokladám , že celé vyjadrenie vedenia spravodajstva k popísaným výhradám nechám posúdiť Etickým panelom ČT pred tým , než ho budem prezentovať Rade ČT . "
" Všetky analýzy vyváženosti a objektivity nášho spravodajstva , ktoré máme k dispozícii , jednoznačne deklarujú , že v tomto smere nedochádza zo strany Českej televízie k žiadnym zásadným pochybeniam , " hovorí riaditeľ spravodajstva ČT Zdeněk Šámal a dopĺňa : " Intenzívne pracujeme na tom , aby sme udržali vysokú dôveryhodnosť nášho spravodajstva , ktorá je neporovnateľná so spravodajstvom komerčných staníc alebo s úrovňou dôveryhodnosti tlačových alebo internetových médií . Veľmi ma preto prekvapuje , že niektorí editori , ktorí majú byť údajne súčasťou anonymnej skupiny podporujú podnet podaný Rade ČT , teraz zverejňujú svoje výhrady ik rok starým reportážam . Za spravodajstvo na ČT24 totiž sami nesú veľký diel zodpovednosti , spolurozhodujú o vysielaní a vždy som predpokladal , že za svojou prácou i za jej výsledky stoja . Za zarážajúce považujem tiež to , že člen vedenia redakcie spravodajstva Adam Komers , ktorý mal každý deň možnosť vyjadrovať svoje pripomienky a výhrady , sa teraz účelovo stavia do role sťažovateľa . Navyše , vo výhradách , ktoré som si mohol prečítať , dominovali iba výčitky smerom k jedinému politickému subjektu , čo je pre mňa v objeme reportáží , ktoré každý deň vyrobíme , a v počte politických i nepolitických subjektov , ktorým sa priebežne venujeme , tiež zneisťujúci. Budem teda rád , ak sa jednotlivými sťažnosťami bude zaoberať nezávislý audítor , ktorý ich relevantnosť posúdi . Som následne pripravený generálnemu riaditeľovi na základe týchto záverov predložiť konkrétne návrhy opatrení v redakcii spravodajstva a dúfam , že celý tento proces prispeje k ďalšiemu posilneniu dôveryhodnosti ČT24 . Verím , že motiváciou všetkých anonymných aj dvoch podpísaných sťažovateľov je hlavne zlepšenie a podpora transparentnosti a vyváženosti spravodajstva ČT , o ktorú sa od môjho opätovného nástupu do ČT pred dvoma rokmi intenzívne snažíme , a že uvedená aktivita nemá za cieľ využiť súčasnej rozjatrené politickej situácie na podkopanie autority súčasného vedenia redakcie spravodajstva . "