5. 10. 2013

Workshop 2013

Workshop 2013

Vyhlásením víťazov a udelením cien sa dnes skončil v Dolnom Kubíne 15. ročník prehliadky tvorby lokálnych a regionálnych televíznych staníc Slovenska Workshop 2013. Najúspešnejšími televíziami na tohtoročnom Workshope sa stali TV Poprad a TV Trenčín, ktoré získali po dve ocenenia.
V súťažnej projekcii predstavilo 28 lokálnych televízií 69 príspevkov, ktoré boli rozdelené podľa formátu do štyroch kategórií – dokument, spravodajstvo, publicistika a reklama. V kategórii dokument sa odbornej porote najviac páčil film Kežmarskej televízie Remeslá pod Tatrami. V kategórii spravodajstvo sa stal víťazným príspevok Mestskej televízie Ružomberok Zle postavená bytovka. Za najlepší publicistický šot na tohtoročnom Workshope bol vyhlásený príspevok TV SEN Senica Kto vykope hrob na cintoríne. Najlepšiu reklamu vytvorila Mestská televízia Trnava svojím dielom Golf. TV Poprad získala druhé miesto v kategórii publicistika za príspevok Nekalé praktiky podomových predajcov a tretie miesto za spravodajskú reportáž Dar pre Damiána. Dve ocenenie TV Trenčín sú z kategórie dokument – druhé miesto za príspevok Múzy nechodia sami a z kategórie reklama – tretie miesto za šot Prvá.
Podľa Jozefa Bohunického, ktorý bol jedným z hodnotiteľov súťažných projekcií v kategóriách dokument a reklama, 15. ročník Workshopu potvrdil stúpajúcu úroveň dokumentov a spracovania reklamy v lokálnych televíziách. Upozornil na to, že aj lokálne televízie by mali ísť s dobou a v dokumentoch by sa mali sa zamerať na aktuálne problémy trápiace región, v ktorom vysielajú. "To, myslím si, je vízia do budúcnosti, aby sa tematicky viac sústredili na to, čím žijú regióny, čím naozaj žijú obyvatelia konkrétnych regiónov, aké problémy riešia, nielen na menej bolestivé, ale pekné témy, ako je kultúra a folklór," povedal Bohunický.
Predsedníčka poroty Stanislava Benická v rámci kategórií spravodajstvo a publicistika uviedla, že kým spravodajské príspevky si udržali minuloročnú úroveň, kvalita publicistických príspevkov sa mierne zvýšila. "Teší nás, že v rámci spravodajstva sa už neobjavujú vyslovene suchopárne spracované príspevky a čo sa týka publicistiky, musíme uznať, že medzi príspevkami sme nenašli povrchne spracovanú tému," vyzdvihla Benická.
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska (LOToS). Prvých deväť ročníkov festivalu sa konalo v Martine, od roku 2008 je hostiteľským mestom festivalu Dolný Kubín.

Copyright © TASR 2013