29. 1. 2014

RVR NEWS

RVR NEWS

Nielen volebné spoty, ale aj špecializované volebné vysielanie, napríklad vo forme diskusie, je kampaň. Takýto výklad ponúka vysielateľom pred marcovými prezidentskými voľbami Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR).
Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase voľby prezidenta SR odsúhlasila RVR na svojom utorkovom (28.1.) zasadnutí. Dokument zverejnila na svojej internetovej stránke. Celkový vysielací čas, ktorý môže vysielateľ vyhradiť na politickú kampaň pred prvým kolom volieb, nesmie v zmysle zákona presiahnuť 10 hodín. Pred predošlými prezidentskými voľbami rada presne nešpecifikovala, čo sa za kampaň považuje. Terajšiu argumentáciu podoprela viacerými svojimi rozhodnutiami prijatými po týchto voľbách v roku 2009.
Hovorkyňa rady Lucia Jelčová uviedla, že súčasný komentár môže byť pre vysielateľov dôležitý, pretože zákon upravujúci prezidentské voľby sa dá interpretovať aj tak, že diskusie sa nesmú robiť vôbec. "Špeciálne pre prezidentské voľby nemôžu vzniknúť žiadne nové relácie a nesmie sa tiež výrazne meniť charakter už existujúcich relácií," vysvetlila. Podľa hovorkyne RVR je však vo verejnom záujme, aby diváci takéto informácie mali. "Aj tieto relácie sú posudzované ako súčasť kampane a musia sa zmeniť do zákonom stanovených 10 hodín," pripomenula na margo diskusných relácií.
Každému z prezidentských kandidátov môže vysielateľ vyhradiť podľa zákona pred prvým kolom najviac hodinu vysielacieho času. Nárok si musia uplatniť aspoň päť dní pred začiatkom kampane. Verejnoprávnej RTVS za odvysielanie volebných spotov nemusia platiť. Úhrada ide zo štátneho rozpočtu.
Pred prípadným druhým kolom môžu vysielatelia vyhradiť na kampaň maximálne dve hodiny. Vysielatelia prostredníctvom internetu a poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môžu vysielať politickú reklamu bez časového obmedzenia. RVR spresňuje, že za vysielanie prostredníctvom internetu sa považuje iba vysielanie, ktoré je realizované výhradne prostredníctvom internetu a nie každé on-line vysielanie programovej služby, ktorá je v totožnej forme vysielaná aj inak.
Vysielatelia musia podľa zákona dodržať volebné moratórium a 48 hodín pred začiatkom voľby nesmú akýmkoľvek spôsobom zverejňovať informácie o kandidátoch, či už v ich prospech alebo neprospech. Prieskumy verejnej mienky smú zverejniť najneskôr tri dni pred voľbami, počas hlasovania výsledky prieskumov nesmú zverejňovať.Račková, podľa ktorej sa o tejto záležitosti "diváci včas dozvedia z programových upútaviek našej televízie".

Copyright © TASR 2013