22. 4. 2014

Na Veliký piatok jestli poprchuje , to nám požehnaný , dobrý rok sľubuje.

 Na Veliký piatok jestli poprchuje ,


to nám požehnaný , dobrý rok sľubuje.


Jednotka horšie.
Dvojka lepšie. 
Spolu horšie- 11.70 %  

Markíza  horšie.
TV Doma horšie.
DAJTO  lepšie.
Spolu  horšie - 31.80%

JOJ rovnako.
JOJ PLUS lepšie.
WAU lepšie.
SENZI rovnako zle.
Spolu lepšie - 22.70%

TA 3 rovnako. 

Jednotka - 8.60 % ;
Dvojka - 3.10 % ;
Markíza - 23.70% ;
TV DOMA - 4.60% ;
DAJTO- 3.50%
TV JOJ – 16.30 % ;
JOJ PLUS- 4.50 % ;
WAU -1.70 % ;
SENZI- 0.20 %
TA 3 - 1.80 %