13. 11. 2014

Press Cartoon Europe

Press Cartoon Europe

Všetci, ktorí sa v roku 2015 zapoja do súťaže PCE (Press Cartoon Europe), budú môcť opäť vyhrať vysokú finančnú odmenu. Do súťaže môžu prihlásiť všetky karikatúry, ktoré sa v priebehu roku 2014 objavili v tlačových alebo digitálnych médiách v ktorejkoľvek európskej krajine. Víťazmi predchádzajúcich šiestich ročníkov súťaže, do ktorých prihlásili svoje práce stovky karikaturistov z celej Európy, boli Riber zo Švédska, v roku 2009; Burkhard Mohr z Nemecka, v roku 2010; Karl z Belgicka, v roku 2011; Jos Collignon z Holandska, v roku 2012; Michel Cambon z Francúzska, v roku 2013 a posledným bol Rodrigo de Maros z Portugalska, v roku 2014.

1. Aj tento rok PCE ponúka víťazovi Grand Prix 8 000 eur v hotovosti a karikaturisti, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste, dostanú po 1 000 eur. Do súťaže PCE sa v roku 2015 budú môcť prihlásiť len karikatúry uverejnené počas roku 2014. Karikaturisti môžu prihlásiť do súťaže maximálne tri práce, a to do 1. januára 2015 prostredníctvom stránky http://www.presscartoon.com/submission. Do súťaže budú zaradené len karikatúry zaslané cez túto stránku.

2. Ďalšie informácie a pravidlá získate na adrese evi@presscartoon.com. Účasť v súťaži PCE je bezplatná.

Webová stránka: http://www.presscartoon.com