9. 11. 2015

Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu

Keď je na Všechsvätých mokro,
môžeme čakať mnoho snehu
Jednotka lepšie.
Dvojka lepšie.
Spolu lepšie - 12.50 % .


Markíza horšie.
TV Doma lepšie.
DAJTO lepšie.
Spolu horšie - 31,90%


JOJ lepšie
JOJ PLUS horšie.
WAU rovnako.
SENZI horšie.
RIK rovnako.
Spolu lepšie- 23.50%


TA 3 rovnako.Jednotka - 10.00 % ;
Dvojka - 2,50 % ;
Markíza - 22,60 % ;
TV DOMA - 6.00 % ;
DAJTO- 3.30%
TV JOJ – 17.70 % ;
JOJ PLUS- 3.30 % ;
WAU -1.90 %;
SENZI- 0.50 %
RIK -0,1%
TA 3 - 1.60 %