11. 11. 2015

Reakcia VšZP na „exkluzívne“ klamstvá uverejnené na aktualne.sk, alebo Keď redaktori klamú

Reakcia VšZP
na „exkluzívne“ klamstvá uverejnené na aktualne.sk, alebo Keď redaktori klamú

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., sa dôrazne ohradzuje voči klamstvám, ktoré dnes zverejnil portál aktualne.sk pod názvom „Foraiovi pomáhala so zmluvami, dnes sedí v predstavenstve poisťovne“.
VšZP v tejto súvislosti žiada redakciu o bezodkladné uverejnenie ospravedlnenia za medializáciu nepravdivých informácií. Autorka Martina Ruttkayová v článku uvádza: „Náš zdroj, ktorého meno máme v redakcii, tvrdí, že väčšina dodatkov s tetou Ankou bolo antidatovaných do obdobia, keď viedol Forai krajskú pobočku poisťovne v Košiciach. Poisťovňa tak údajne platila Foraiovej tete za fingovanú zdravotnú starostlivosť spätne. Králičková mala o všetkom vedieť a podieľať sa na tom“. Táto informácia je klamstvo a sú na to nespochybniteľné dôkazy. Akékoľvek antidatovanie dodatkov je vylúčené, pretože poskytnutá zdravotná starostlivosť bola v lehote splatnosti faktúry aj uhradená cez Štátnu pokladnicu SR. Spochybnenie finančných operácií, ktoré prechádzajú cez Štátnu pokladnicu a sú kontrolovateľné, považujeme za scestné.
Na zdroj z poisťovne sa autorka odvoláva aj pri tvrdení, že „práve Králičková mala tvoriť dodatky s firmami Foraiovej tety“. „Zdroj z prostredia poisťovne“ však zabudol dodať, že texty zmlúv i dodatky sú pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti rovnaké a právny odbor sa k nim vyjadruje len z pohľadu súladu s platnou legislatívou. Redaktorke sme poskytli komplexné stanovisko, v ktorom sme uviedli, že „vecný obsah zmlúv je v kompetencii príslušných odborných útvarov“. Autorke sa však zrejme táto informácia do manipulatívneho článku nehodila a tak iba napísala, že „jej rukami prešli všetky zmluvy podpísané exriaditeľom štátnej poisťovne Marcelom Foraiom“.
Klamstvá uverejnené v článku sú aj v rozpore so samotným Etickým kódexom redakcie, v ktorom sa píše: „Redakcia sa vystríha publikovať spravodajské informácie založené na jednom zdroji, ak takáto informácia negatívne vplýva na ďalšiu osobu alebo subjekt“.
Vzhľadom na to, že v krátkom čase ide už o druhý článok s nepravdivými informáciami od spomínanej autorky, bude VšZP brániť svoje dobré meno súdnou cestou.