8. 3. 2016

Kolonáda II klesla aj stúpla

Kolonáda II klesla aj stúpla


Podiel pôvodného seriálu Kolonáda II. klesol a mal trhový podiel 17,2 % / minulý týždeň 17,7 %/.
Sledovanosť sa zvýšila- 8,8 % /minulý týždeň 8,7%/.