7. 3. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Posilniť postavenie a nezávislosť regionálnych televízií v rámci slovenského mediálneho prostredia. To je zámerom novovzniknutej Asociácie regionálnych televízií - RegionTVnet.SK.
Občianske združenie založilo päť súkromných poskytovateľov lokálnych a regionálnych programov - TV Bratislava, TV Karpaty, TV Nitrička, TV Oravia a TV Zemplín. Podľa jeho predsedníčky Márie Urlandovej sú otvorení pre vstup ďalších riadnych i čestných členov. K aktivite ich motivovalo celospoločenské nedocenenie ich činnosti.
"Viaceré sú vnímané negatívne, pretože sú celkom závislé od orgánov samosprávy. Napriek tomu je na Slovensku aj veľa nezávislých regionálnych televízií, ktorých kvalita produkcie je porovnateľná s nadregionálnymi, avšak chýba im morálna a finančná podpora," vysvetlila Urlandová, ktorá je riaditeľkou TV Bratislava.
RegionTVnet.SK sa stalo v poradí druhým subjektom združujúcim regionálne televízie. Od roku 1997 funguje spolok lokálnych televíznych staníc LOToS, ktorý má viac ako štyri desiatky členov. Urlandová vysvetlila, že ako paralelná organizácia LOToS rešpektujú, avšak ich snahou je posilniť pozíciu nezávislých regionálnych TV.
Novovzniknuté združenie sa podľa Urlandovej bude o to snažiť i návrhmi na legislatívne zmeny v prospech zrovnoprávnenia s celoplošnými televíziami. Bude tiež presadzovať posilnenie finančných zdrojov v rámci komerčnej spolupráce členov združenia, ako aj grantovú podporu z verejných, či súkromných zdrojov.
Regionálna a lokálna televízia je tretí sektor audiovizuálnych médií, spolu s verejnoprávnou a národnou komerčnou TV, má svoje úlohy a poslanie, ozrejmila Urlandová. "Sme na začiatku vytvorenia mediálnej autority, ktorý má ambíciu získať si pozornosť inzerentov," konštatovala. RegionTVnet má byť i neformálnym projektom spolupráce pri získavaní multiregionálnej inzercie.
Zameriavať sa bude aj na zvyšovanie povedomia orgánov verejnej správy a samosprávy o význame regionálneho vysielania pre obyvateľstvo. Zároveň majú členovia združenia dbať aj o vytváranie korektnej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi televíznej produkcie.
RegionTVnet.SK plánuje v záujme posilnenia povedomia o význame a postavení regionálnej televízie každoročne organizovať Deň regionálnej televízie. V spolupráci s akademickou pôdou združenia plánuje organizovať aj odborné podujatia, workshopy, či konferencie, ktoré by smerovali k posilneniu a rozvoju regionálnej televízie na Slovensku.

Copyright © TASR 2016