22. 7. 2016

SOZA má nové vedenie

SOZA má nové vedenie


Zhromaždenie delegátov Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam (SOZA) na svojom zasadnutí dňa 21. júla 2016 zvolilo v súlade so Stanovami SOZA a na základe nominácie Dozornej rady SOZA nové Predstavenstvo SOZA v zložení Ľubomír Burgr, Richard Jajcay a Silvester Danóczy.
Voľbou predstavenstva sa v SOZA zavŕšil proces zmien, ktoré pre organizácie kolektívnej správy práv vyplývajú z nového Autorského zákona. Súčasťou týchto zmien sú nové Stanovy SOZA, zánik funkcie riaditeľa, ktorú do 21.7.2016 vykonával Anton Popovič a vznik trojčlenného orgánu riadenia - predstavenstva.
Nové Predstavenstvo SOZA sa ujalo funkcie v piatok 22. 7. 2016.