9. 4. 2017

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Sloganom Základnej školy (ZŠ) Ľudovíta Fullu na Maurerovej ulici v Košiciach je "Škola budúcnosti". Cieľom je skutočná príprava žiakov pre ich budúci život.
"Snažíme sa rozvíjať kompetencie a zručnosti žiakov, čo sa nám darí najmä počas tzv. projektových týždňov. Ďalšou výnimočnosťou je, že sme spojili výtvarnú výchovu s informatikou a už od prvého ročníka vyučujeme základy počítačovej grafiky. Ďalším novým predmetom je mediálna výchova," hovorí riaditeľka školy Katarína Martiňáková.
ZŠ má vlastný školský časopis, rádio a dokonca televíziu. Pri činnosti a tvorbe týchto školských médií zohrávajú kľúčovú úlohu samotní žiaci, ktorí tak zároveň prakticky uplatňujú vedomosti získané na mediálnej výchove v 7. a 8. ročníku.
Škola vznikla v roku 1981 a čestný názov po známom slovenskom výtvarníkovi získala v roku 2001. Každoročne organizuje celoslovenskú súťaž v počítačovej grafike s názvom Fullova ruža.

Copyright TASR ©2017