4. 7. 2017

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu
  • uložila sankciu – 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 19. 1. 2017 o cca 10:31 hod odvysielal program Dedičstvo, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne, expresívne a obscénne  vyjadrovanie a sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • uložila sankciu – 4 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 24. 10. 2016 o cca 20:25 hod odvysielal program Eva Nová, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne, expresívne a obscénne  vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o.(Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 98,1 MHz Zvolen;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Patria) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Hangadó (Zvuk-art) dňa 18. 4. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním informácie o produkte zdravej výživy D-One v programe Góly, body, sekundy dňa 29. 5. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním príspevku Jazzový sviatok na Slovensku v programe Noviny o 12 dňa 28. 4. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Tango a Cash dňa 2. 5. 2017 na programovej službe DAJTO a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania programu Tango a Cash odvysielaného dňa 2. 5. 2017 na programovej službe TV MARKÍZA;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Shrek dňa 17. 4. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 13. 5. 2017 v čase od cca 22:35 do 01:43 hod;
  • uznala za neopodstatnené 16 sťažností resp. ich časti.