5. 7. 2017

ZMENA SÍDLA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU

ZMENA SÍDLA 

RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU

Od 1. 7. 2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu sídli na ulici Palisády 36, Bratislava.

Celá korešpondenčná adresa je:

Rada pre vysielanie a retransmisiu
Palisády 36
811 06 Bratislava 1